ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
In Lift | Εγκατάσταση, Επισκευή & Συντήρηση Ανελκυστήρων Άγιος Δημήτριος Αττική
 
Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία κάθε ανελκυστήρα. Η έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης οδηγεί στην επιτάχυνση της φθοράς και την παρουσία βλαβών αλλά και το σημαντικότερο όλων στην κατακόρυφη αύξηση της επικινδυνότητας τους.

Η εταιρεία μας “In Lift” η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, δίνει μεγάλη σημασία στην συντήρηση των ανελκυστήρων προκειμένου να προβλέπονται πιθανές αιτίες που μπορούν να διακόψουν την λειτουργία τους, να δημιουργήσουν προβλήματα στην μεταφορά των χρηστών ή να προβλεφθούν ζημιές που θα είχαν μεγάλο κόστος επισκευής.
 

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στην διάθεση σας για την άμεση και σωστή προληπτική συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.

Η συντήρηση περιλαμβάνει εργασίες όπως:
  έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων και όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του ανελκυστήρα
  καθαρισμό και λίπανση εξαρτημάτων
  αποκατάσταση βλαβών και απορρυθμίσεων, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία των ανελκυστήρων

Είμαστε καθημερινά κοντάς σας προσφέροντας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Η υπευθυνότητα, το μεράκι μας, η άριστη εργασία, η έμφαση στη λεπτομέρεια και ο σεβασμός μας προς τις ανάγκες του πελάτη αποτέλεσαν τους λόγους εκείνους που μας εμπιστεύονται, μας προτιμούν και μας προτείνουν.

 


Σε όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούμε παρέχεται υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης - αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν δυσλειτουργιών 24 ώρες το 24ωρο.
 Επικοινωνήστε μαζί μας
για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας, να εξετάσουμε τον χώρο σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση. Εξυπηρετούμε άμεσα τον Άγιο Δημήτριο και όλη την Αττική.